Motion i Uppland

Webbutbildning: Fysisk aktivitet i förening

Folkhälsa, FaR och Friskvårdslotsning

Genom att vara fysiskt aktiv kan man förebygga och behandla många sjukdomar. Välkommen till en webbutbildning där du och din förening får tips och råd om hur ni kan ta emot och möta personer som fått ett recept på fysisk aktivitet, FaR®.

Oavsett ålder eller tidigare träningsvana kan rörelse och fysisk aktivitet ge en rad positiva effekter på hälsan och välmåendet. Inom hälso- och sjukvården används Fysisk aktivitet på recept (FaR®) som en metod med syfte att förebygga och behandla levnadsvanerelaterade sjukdomar genom fysisk aktivitet.

I arbetet med FaR® och främjandet av ökad fysisk aktivitet för förbättrad folkhälsa har idrottsrörelsen och andra friskvårdsaktörer en viktig roll.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Rekommendationer för fysisk aktivitet och dess positiva effekter på folkhälsa och individ.
  • Vad metoden FaR® och Friskvårdslotsning innebär i Region Uppsala.
  • Din roll som aktör - möjligheten att bidra till en förbättrad folkhälsa.

Utförande: Webbutbildning, starta när du vill.

Målgrupp: Idrottsföreningar, privata aktörer, patientföreningar, andra organisationer som har eller vill starta aktiviteter med fokus på rörelse, glädje och låga trösklar till att påbörja aktiviteten.

Har du några frågor? Kontakta oss på friskvardslotsen.uppland@rfsisu.se.

Bakgrundsinformation


Klicka här för att läsa om hur RF-SISU Uppland hanterar personuppgifter samt ta del av våran integritetspolicy.