Motion i Uppland

Barn och ungdom

Vuxna som barn behöver röra på sig varje dag, men det är extra viktigt för barn både då deras kroppar växer och behöver bli starka, men också då vi vet att de vanor vi får med oss som små barn också påverkar vilka vanor vi har som vuxna. 

Här har vi samlat information till dig som vuxen som vill stötta barn i din närhet till att bli mer fysiskt aktiv och hur ni tillsammans kan hitta mer rörelseglädje i vardagen. Vi kommer använda benämningen vårdnadshavare i texterna, men det riktar sig självklart till dig som annan viktig person i barnets liv.

Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet inte bara stärker barns fysiska hälsa utan även har positiva effekter på deras mentala välbefinnande och inlärningsförmåga. 

Läs mer här 

Om du inte tidigare har varit med i en idrottsförening eller om det var länge sedan du senast deltog, har vi här samlat information som kan vara till hjälp.

Läs mer här

Att få till mer fysisk aktivitet behöver inte bara innebära att delta i organiserade aktiviteter utan kan handla lika mycket om att göra små förändringar i vardagen.

Läs mer här

Om det är utmanande att hitta en fysisk aktivitet som lockar ditt barn, varför inte prova något annat? Måla, pyssla, spela teater eller sjung i kör – det finns en mängd andra alternativ.

Läs mer här

Vill ni som familj öka på er fysiska aktivitet och göra det till en rolig utmaning? Testa att göra ”Familjens aktiva vecka” under en veckas tid eller längre period. 

Läs mer här

Om ni känner att ni behöver extra stöd för att komma igång med fysisk aktivitet eller hitta en rolig aktivitet finns möjlighet att få ett FaR, fysisk aktivitet på recept. 

Läs mer här

Rulla till toppen

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Vill din verksamhet synas på Motion i Uppland, vänligen fyll i nedanstående formulär. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Verksamhetens namn *
Org.Nr
Kontaktperson, För- och efternamn
E-post *
Telefon
Hemsida *
Om verksamheten *

Exempel: Vi erbjuder ett antal gruppträningspass varje vecka så som Pilates, Seniorgympa, Sitt/stågympa, Friskluftsgympa och Kom igång-gympa. För mer information se hemsidan.

*
Kommun
Ange den/de kommuner er verksamhet finns på.
Aktiviteter
Ange den aktivitet(er) er verksamhet erbjuder.
Målgrupp
För vem erbjuder ni aktiviteter?
Kostnad
Hur ser er prisbild ut?

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Allmänna villkor

Genom att vara med i aktivitetskatalogen får du som aktör kostnadsfri marknadsföring och når nya målgrupper – samtidigt som ni bidrar till ett friskare samhälle!

Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för nybörjare eller träningsovana, en startpunkt för att komma i gång med ett mer aktivt liv. I katalogen finns därför främst aktiviteter där fokus ligger på rörelse och glädje, snarare än prestation och tävling.

För att vara med i aktivitetskatalogen ska verksamheten:

  • vara uppbyggd enligt demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
  • ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt tillåta dem att dela på inflytande och ansvar.
  • arbeta för att motverka missbruk.
  • inte diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • bedriva sina aktiviteter i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.

Vi på Friskvårdslotsen använder aktivitetskatalogen när vi lotsar patienter som har fått Fysisk aktivitet på recept från hälso- och sjukvården. Aktivitetskatalogen marknadsförs till vårdpersonal som använder den när de ordinerar fysisk aktivitet.