Motion i Uppland

Behöver ni stöd?

Om ni behöver mer stöd för att komma igång med fysisk aktivitet eller hitta en aktivitet kan få fysisk aktivitet på recept, FaR.
FaR kan barn från 6 år få. Att få ett FaR innebär att ni får stöd av er vårdkontakt för att hitta en fysisk aktivitetsnivå som är anpassad till ditt barns behov, förutsättningar och önskemål. Vill ni ha extra stöd över telefon kan ni samtycka till att receptet skickas till Friskvårdslotsen. 

FaR är en metod som utgår från hälso- och sjukvården med syfte att förebygga och behandla levnadsvanerelaterade sjukdomar genom fysisk aktivitet. FaR består av tre delar: ett individuellt samtal, skriftlig ordination på fysisk aktivitet samt uppföljning.

I Region Uppsala finns möjligheten att vid förskrivning av FaR erbjudas stöd via Friskvårdslotsen. Sedan 2005 är det RF-SISU Uppland som har uppdraget att lotsa personer som får recept på fysisk aktivitet till lämpliga motionsaktiviteter runt om i Uppland.

Friskvårdslotsning innebär att personen som förskrivits ett FaR får ett individanpassat stöd för ökad fysisk aktivitet samt hjälp med att hitta aktiviteter som passar både fysiskt och geografiskt. På detta sätt ska Friskvårdslotsen fungera som en länk mellan hälso- och sjukvården och friskvården. Alla kontakt mellan Friskvårdslotsen och innehavare av FaR sker via telefon och omfattar flera samtal.

Oftast sker kontakten med dig som vårdnadshavare och Friskvårdslotsen kan tipsa om olika aktiviteter utifrån det som står på receptet. Tillsammans går vi igenom hur det ser ut i eran vardag och vad det är ni önskar att få tips om. Det kan handla om organiserade aktiviteter, aktiviteter ni kan göra tillsammans eller på andra sätt öka rörelseglädjen i vardagen.

Främsta förebilderna för fysisk aktivitet är barnets föräldrar. Därför kan det vara bra att fundera på hur alla i familjen rör på sig. Målet mer vår kontakt är att hjälpa ditt barn och er som familj att hitta gemenskap och lust kring rörelse och därigenom bli mer fysiskt aktiva.

Ordinarie kostnader gäller för organiserade aktiviteter även om barnet/ungdomen har fått ett FaR.

Vissa aktiviteter och föreningar kan vara väldigt populära och ha kö. Det kan t.ex. gälla simning, basket eller gymnastik. Då kanske barnet/ungdomen inte kan börja direkt utan måste ställa sig i kö. Ofta blir ni då kontaktad när det finns en ledig plats eller ny kurs. Ett FaR kan inte ge någon förtur i kön.

Kontakten med Friskvårdslotsen är gratis och frivillig.

Ditt barn kan få ett FaR av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Det kan till exempel vara en fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog, eller dietist.

Om ditt barn får ett FaR kan det vara ett bra tillfälle att fundera på hur den fysiska aktiviteten ser ut för hela familjen. Främsta förebilderna för fysisk aktivitet är barnens föräldrar. Kanske är det någon förändring ni kan göra tillsammans. 

1177.se FaR – fysisk aktivitet på recept
1177.se FaR – fysisk aktivitet på recept

RF-SISU Uppland – Friskvårdslotsen
Friskvårdslotsen

Rulla till toppen

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Vill din verksamhet synas på Motion i Uppland, vänligen fyll i nedanstående formulär. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Verksamhetens namn *
Org.Nr
Kontaktperson, För- och efternamn
E-post *
Telefon
Hemsida *
Om verksamheten *

Exempel: Vi erbjuder ett antal gruppträningspass varje vecka så som Pilates, Seniorgympa, Sitt/stågympa, Friskluftsgympa och Kom igång-gympa. För mer information se hemsidan.

*
Kommun
Ange den/de kommuner er verksamhet finns på.
Aktiviteter
Ange den aktivitet(er) er verksamhet erbjuder.
Målgrupp
För vem erbjuder ni aktiviteter?
Kostnad
Hur ser er prisbild ut?

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Allmänna villkor

Genom att vara med i aktivitetskatalogen får du som aktör kostnadsfri marknadsföring och når nya målgrupper – samtidigt som ni bidrar till ett friskare samhälle!

Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för nybörjare eller träningsovana, en startpunkt för att komma i gång med ett mer aktivt liv. I katalogen finns därför främst aktiviteter där fokus ligger på rörelse och glädje, snarare än prestation och tävling.

För att vara med i aktivitetskatalogen ska verksamheten:

  • vara uppbyggd enligt demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
  • ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt tillåta dem att dela på inflytande och ansvar.
  • arbeta för att motverka missbruk.
  • inte diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • bedriva sina aktiviteter i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.

Vi på Friskvårdslotsen använder aktivitetskatalogen när vi lotsar patienter som har fått Fysisk aktivitet på recept från hälso- och sjukvården. Aktivitetskatalogen marknadsförs till vårdpersonal som använder den när de ordinerar fysisk aktivitet.