Motion i Uppland

Ekonomi

Här kan du hitta information gällande stöd för dig som individ men även för föreningar att söka.

Region Uppsala: ger tips om olika fonder och stiftelser där det finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd

RF-SISU Uppland #Alla ska ha råd är något föreningen kan söka om avgiften blir en tuff utmaning för din/er ekonomi. 

Fritid för alla- sök medel: för närstående, deltagare och ledare

Viggo foundation– stöd till personer med NPF

Fritidsbanken: På Fritidsbanken lånar du sport- och friluftsutrustning gratis i 14 dagar.

Idrottsföreningen ska kontakta sin idrottskonsulent först på RF-SISU Uppland  för att göra en ansökan.

RF-SISU Uppland #Alla ska ha råd Idrottsföreningar kan ansöka om stöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Projektstöd IF: Detta ekonomiska stöd är riktat till idrottsföreningar. Syftet är att skapa möjligheter för föreningar att genomföra olika aktiviteter och insatser. Det kan inkludera att öka antalet medlemmar i åldern 7–25 år samt att utveckla ledare i föreningen. För att ansöka, använd idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem IdrottOnline. 

 

Inkludering idrott: Projektstödet beviljas för aktiviteter som gör föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar. Det kan även innefatta implementering av nya tränings- och tävlingsformer. Tänk på att det inte täcker individuella medlems- eller träningsavgifter, men det kan stödja nya och utvecklande inslag i verksamheten. 

Aktivitetssatsning NPF: Idrottsföreningar och kulturföreningar kan få ekonomiskt stöd till verksamhet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller liknande.

Större materialinköp: För ansökningar gällande större materialinköp, rekommenderar vi att du kontaktar ditt RF-SISU-distrikt. De kan ge ytterligare vägledning och stöd. 

Lokalstöd från Allmänna Arvsfonden: Här kan du söka stöd för utveckling av idrottsverksamhet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta kan vara ett sätt att finansiera projekt och aktiviteter som gynnar din förening. 

Allmänna arvsfonden projektstöd : när ni  som förening vill utveckla, ta fram och skapa en metod, en modell, ett arbetssätt eller en typ av verksamhet.

Rulla till toppen

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Vill din verksamhet synas på Motion i Uppland, vänligen fyll i nedanstående formulär. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Verksamhetens namn *
Org.Nr
Kontaktperson, För- och efternamn
E-post *
Telefon
Hemsida *
Om verksamheten *

Exempel: Vi erbjuder ett antal gruppträningspass varje vecka så som Pilates, Seniorgympa, Sitt/stågympa, Friskluftsgympa och Kom igång-gympa. För mer information se hemsidan.

*
Kommun
Ange den/de kommuner er verksamhet finns på.
Aktiviteter
Ange den aktivitet(er) er verksamhet erbjuder.
Målgrupp
För vem erbjuder ni aktiviteter?
Kostnad
Hur ser er prisbild ut?

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Allmänna villkor

Genom att vara med i aktivitetskatalogen får du som aktör kostnadsfri marknadsföring och når nya målgrupper – samtidigt som ni bidrar till ett friskare samhälle!

Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för nybörjare eller träningsovana, en startpunkt för att komma i gång med ett mer aktivt liv. I katalogen finns därför främst aktiviteter där fokus ligger på rörelse och glädje, snarare än prestation och tävling.

För att vara med i aktivitetskatalogen ska verksamheten:

  • vara uppbyggd enligt demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
  • ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt tillåta dem att dela på inflytande och ansvar.
  • arbeta för att motverka missbruk.
  • inte diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • bedriva sina aktiviteter i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.

Vi på Friskvårdslotsen använder aktivitetskatalogen när vi lotsar patienter som har fått Fysisk aktivitet på recept från hälso- och sjukvården. Aktivitetskatalogen marknadsförs till vårdpersonal som använder den när de ordinerar fysisk aktivitet.