Motion i Uppland

Hitta anpassade aktiviteter

Många föreningar erbjuder olika aktiviteter som du kan delta i. Du behöver inte alltid vara medlem för att vara aktiv. Kolla in olika föreningars evenemang, utflykter eller andra aktiviteter som passar dig.

Här nedan finns exempel på samlingssidor som har olika aktiviteter, föreningar, dagsevent och annat spännande som kanske kan ge inspiration till fysisk aktivitet

Motion i Uppland– här kan du hitta information om olika föreningar och andra aktörer som har parasport. I dagsläget finns det inte så stort utbud men det jobbas på att föreningar ska starta nya grupper

Fritid för alla Inom detta nätverk samlas Upplands föreningar och organisationer som erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

ParaMe: ParaMe är en tjänst av Parasport Sverige för personer med funktionsnedsättning att hitta sin idrott.

Kubik Uppsala: En tjänst från Uppsala kommun med aktiviteter för barn och unga

Här nedan finns patientföreningar. Det kan både vara för enstaka område eller ett samlingsnamn för flera underföreningar. Gå in och se vilka aktiviteter de kan ha att erbjuda.

Hjärt-lung

Attention

Funktionsrätt Uppsala län

Rulla till toppen

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Vill din verksamhet synas på Motion i Uppland, vänligen fyll i nedanstående formulär. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Verksamhetens namn *
Org.Nr
Kontaktperson, För- och efternamn
E-post *
Telefon
Hemsida *
Om verksamheten *

Exempel: Vi erbjuder ett antal gruppträningspass varje vecka så som Pilates, Seniorgympa, Sitt/stågympa, Friskluftsgympa och Kom igång-gympa. För mer information se hemsidan.

*
Kommun
Ange den/de kommuner er verksamhet finns på.
Aktiviteter
Ange den aktivitet(er) er verksamhet erbjuder.
Målgrupp
För vem erbjuder ni aktiviteter?
Kostnad
Hur ser er prisbild ut?

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Allmänna villkor

Genom att vara med i aktivitetskatalogen får du som aktör kostnadsfri marknadsföring och når nya målgrupper – samtidigt som ni bidrar till ett friskare samhälle!

Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för nybörjare eller träningsovana, en startpunkt för att komma i gång med ett mer aktivt liv. I katalogen finns därför främst aktiviteter där fokus ligger på rörelse och glädje, snarare än prestation och tävling.

För att vara med i aktivitetskatalogen ska verksamheten:

  • vara uppbyggd enligt demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
  • ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt tillåta dem att dela på inflytande och ansvar.
  • arbeta för att motverka missbruk.
  • inte diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • bedriva sina aktiviteter i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.

Vi på Friskvårdslotsen använder aktivitetskatalogen när vi lotsar patienter som har fått Fysisk aktivitet på recept från hälso- och sjukvården. Aktivitetskatalogen marknadsförs till vårdpersonal som använder den när de ordinerar fysisk aktivitet.