Motion i Uppland

Hitta gemenskapen i en förening!

Att vara medlem i en förening innebär mycket mer än bara möjlighet till fysisk aktivitet! Det innebär även gemenskap, demokratiskt inflytande och möjligheten att påverka. Det är en plats där meningsfulla relationer skapas! 

Det finns många olika sätt att vara delaktig i föreningslivet till exempel genom att vara:

Det finns många olika idrotter, för alla olika kunskaps- och ambitionsnivåer, från nybörjare till elit och för alla åldrar. I aktivitetskatalogen Motion i Uppland hittar du många olika föreningar och kan läsa om deras aktiviteter.

Om du vill veta mer om hur det är att idrotta i förening och hur man gör för att blir medlem kan du läsa mer här!

Många föreningar söker ledare för olika typer av uppdrag, det kan till exempel vara som tränare, hjälpledare, eller annan typ av aktivitetsledare såsom för en social aktivitet i föreningen. Du behöver inte själv alltid vara kunnig i idrotten, det viktigaste är oftast att du har ett engagemang och vilja att bidra till en aktiv fritid för andra. På Riksidrottsförbundets sida kan du läsa mer om att bli idrottsledare och där kan du även hitta föreningar. Kontakta en förening om du vill bli ledare eller sök uppdrag via Volontärbyrån

En funktionär är en person som hjälper till vid ett idrottsevenemang. Det kan till exempel vara som matchvärd, parkeringsvakt, dela ut nummerlappar eller hjälpa till i kiosken. Vill du hjälpa till, kontakta en förening eller sök uppdrag via Volontärbyrån.

Varje förening har en styrelse. Medlemmarna i föreningen väljer styrelsen på årsmötet. Styrelsen ansvarar för att föreningen gör det som medlemmarna har bestämt tillsammans på årsmötet. Har du erfarenhet av styrelsearbete och skulle vilja bidra med din kunskap i en förening, kontakta valberedningen i den förening du skulle vilja engagera dig i eller sök uppdrag via Volontärbyrån.

Alla oavsett ålder och ambitionsnivå ska ha möjlighet att idrotta eller engagera sig i förening hela livet. Idrottsrörelsen har målet att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Välkommen till föreningslivet!

Rulla till toppen

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Vill din verksamhet synas på Motion i Uppland, vänligen fyll i nedanstående formulär. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Verksamhetens namn *
Org.Nr
Kontaktperson, För- och efternamn
E-post *
Telefon
Hemsida *
Om verksamheten *

Exempel: Vi erbjuder ett antal gruppträningspass varje vecka så som Pilates, Seniorgympa, Sitt/stågympa, Friskluftsgympa och Kom igång-gympa. För mer information se hemsidan.

*
Kommun
Ange den/de kommuner er verksamhet finns på.
Aktiviteter
Ange den aktivitet(er) er verksamhet erbjuder.
Målgrupp
För vem erbjuder ni aktiviteter?
Kostnad
Hur ser er prisbild ut?

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Allmänna villkor

Genom att vara med i aktivitetskatalogen får du som aktör kostnadsfri marknadsföring och når nya målgrupper – samtidigt som ni bidrar till ett friskare samhälle!

Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för nybörjare eller träningsovana, en startpunkt för att komma i gång med ett mer aktivt liv. I katalogen finns därför främst aktiviteter där fokus ligger på rörelse och glädje, snarare än prestation och tävling.

För att vara med i aktivitetskatalogen ska verksamheten:

  • vara uppbyggd enligt demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
  • ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt tillåta dem att dela på inflytande och ansvar.
  • arbeta för att motverka missbruk.
  • inte diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • bedriva sina aktiviteter i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.

Vi på Friskvårdslotsen använder aktivitetskatalogen när vi lotsar patienter som har fått Fysisk aktivitet på recept från hälso- och sjukvården. Aktivitetskatalogen marknadsförs till vårdpersonal som använder den när de ordinerar fysisk aktivitet.