Motion i Uppland

Information och fakta

Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet inte bara stärker barnens fysiska hälsa utan även har positiva effekter på deras mentala välbefinnande och inlärningsförmåga. Här kan du läsa mer om riktlinjerna och rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Längre ner på sidan kan du läsa om vad rörelseförståelse är och varför det är lika viktigt som läs- och skrivförståelse.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. Riktlinjerna ger rekommendationer för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige, oavsett kön, kulturell bakgrund, socioekonomisk status eller funktionsnedsättning. Det övergripande budskapet är att all rörelse räknas.

Regelbunden fysisk aktivitet
Alla barn i åldern 0–5 år bör ha möjlighet att röra på sig flera gånger om dagen. För spädbarn kan detta innebära lek och rörelse på golvet i rygg- och magläge. För barn i åldern 1–5 år handlar det om lek, aktiv transport, utevistelse och utforskande av olika miljöer.

Minska stillasittande
Under vakna timmar bör småbarn inte begränsas i sin rörelse, förutom när det är nödvändigt. Långa perioder av stillasittande i exempelvis barnvagn eller barnstol bör brytas av och ersättas med någon form av rörelse.

Regelbunden fysisk aktivitet
Alla barn och unga i åldern 6–17 år bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.

Minska stillasittande
Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.

Pulshöjande fysisk aktivitet
Barn och unga bör i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag. Denna aktivitet bör vara av måttlig till hög intensitet, vilket ger ökad puls och andning.

Aktiviteter som stärker muskler och skelett
Förutom pulshöjande aktivitet bör barn och unga delta i aktiviteter som stärker muskler och skelett. Detta bör ske minst tre dagar i veckan.

Variation är nyckeln: Ge möjlighet till olika typer av aktiviteter.

Utomhuslek är viktigt: Att vara utomhus främjar både fysisk aktivitet och utveckling.

Lite är bättre än inget: Även om barnen inte når rekommendationerna, är lite fysisk aktivitet bättre än ingen alls.

Rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande
Folkhälsomyndigheten

Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar?

Yrkesföreningen för fysisk aktivitet, YFA

Fakta om fysisk aktivitet
Generation Pep

Bild: Generation Pep
Bild: Bildbyrån

Rörelseförståelse (rörelserikedom) är ett relativt nytt begrepp för fysisk aktivitet. Rörelseförståelse kommer av engelskans physical literacy. Rörelseförtåelse handlar om att förstå och främja barns fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga utveckling genom rörelse.

Låt oss bryta ner det:

 1. Fysisk utveckling: Rörelseförtåelse handlar om att ge barn möjlighet att utforska olika rörelser – från att krypa och gå till att hoppa och klättra. Genom att stödja deras motoriska färdigheter hjälper du dem att bygga en stark grund för framtida aktiviteter.

 2. Social utveckling: Genom att delta i rörelseaktiviteter tillsammans med andra barn lär sig ditt barn samarbete, kommunikation och att dela. Det är också ett tillfälle att skapa vänskapsband och ha roligt tillsammans.

 3. Psykisk utveckling: Rörelse ger barn självförtroende och en känsla av prestation. När de bemästrar nya rörelser känner de sig stolta och glada. Det är också ett sätt att hantera stress och öka välbefinnandet.

 4. Idrottslig utveckling: Genom att introducera olika idrotter och lekar hjälper du ditt barn att förstå regler, strategier och fair play. Det handlar inte bara om att vinna, utan också om att ha kul och lära sig av misstag.

Sammanfattningsvis: Rörelseförtåelse är att ge barn möjlighet att röra sig, lära sig och växa – både fysiskt och mentalt. Genom att uppmuntra deras rörelseutforskning skapar du en positiv grund för deras framtida hälsa och välbefinnande . Det handlar om att utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse.

Rörelsealfabetet är en fantastisk samling av motoriska grundformer som utgör byggstenarna för rörelseförtåelse. Dessa grundläggande rörelser ger oss möjlighet att utforska och utveckla våra färdigheter. Här är de tolv delarna i rörelsealfabetet:

 1. Åla: Att röra sig på mage, likt en orm eller en liten krypande varelse.
 2. Krypa: Att använda händer och knän för att förflytta sig framåt på alla fyra.
 3. : Den grundläggande gångstilen, där vi alternerar mellan höger och vänster fot.
 4. Springa: En snabbare version av gång, där vi lyfter båda fötterna från marken i varje steg.
 5. Hoppa: Att lyfta båda fötterna samtidigt från marken och landa på båda fötterna igen.
 6. Klättra: Att använda händer och fötter för att ta sig uppåt, exempelvis i ett träd eller på en klättervägg.
 7. Hänga: Att hålla sig i en stång eller gren med händerna.
 8. Stödja: Att stödja kroppen med händerna, exempelvis i en handstående eller armhävning.
 9. Rulla/Rotera: Att vrida kroppen runt sin egen axel, som när vi gör en kullerbytta.
 10. Balansera: Att stå på ett ben eller på smala ytor utan att tappa balansen.
 11. Kasta: Att slunga något genom luften med händerna.
 12. Fånga: Att ta emot något som kastats mot oss.

Genom att leka och öva med dessa grundrörelser utvecklar vi vår motorik, koordination och kroppsuppfattning. Det är som att lära sig alfabetet för att kunna skapa ord och meningar – fast för rörelse!

För att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten har Riksidrottsförbundet och samtliga 19 RF-SISU distrikt fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning på mer rörelse i skolan. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. 2024-2025 utökas arbetet för att gälla alla barn i årskurs F till 9.

Läs mer om hur RF-SISU Uppland arbetar med Rörelsesatsningen i skolan här.

RF-SISU kunskapsportalen: 
Rörelsesatsningen i skolan  

Rörelseförståelse

Prata med ditt barn 

Change the game – Stiftelsen för rörelserikedom

Change the game

Rörelsekurvan – Svenska Ishockeyförbundet
Rörelsekurvan
Rörelsekurvan grundar sig på forskning inom Physical Literacy (rörelseförståelse). Målet med Rörelsekurvan är att få ditt barn att vilja röra på sig. För då kommer hen våga, vilja och kunna lära sig fler rörelser – och fler. Här kan du se vilka rörelser ditt barn är bra på och vilka rörelser som ni skulle kunna öva mer på och få förslag på övningar. Rörelsekurvan riktar sig till barn mellan 3-8 år.

Rulla till toppen

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Vill din verksamhet synas på Motion i Uppland, vänligen fyll i nedanstående formulär. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Verksamhetens namn *
Org.Nr
Kontaktperson, För- och efternamn
E-post *
Telefon
Hemsida *
Om verksamheten *

Exempel: Vi erbjuder ett antal gruppträningspass varje vecka så som Pilates, Seniorgympa, Sitt/stågympa, Friskluftsgympa och Kom igång-gympa. För mer information se hemsidan.

*
Kommun
Ange den/de kommuner er verksamhet finns på.
Aktiviteter
Ange den aktivitet(er) er verksamhet erbjuder.
Målgrupp
För vem erbjuder ni aktiviteter?
Kostnad
Hur ser er prisbild ut?

Registrera verksamhet

Det är lätt att göra skillnad

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Er organisation

Vänligen svara på frågorna nedan. Detta hjälper oss matcha er verksamhet mot rätt aktivieteter och ort.

Allmänna villkor

Genom att vara med i aktivitetskatalogen får du som aktör kostnadsfri marknadsföring och når nya målgrupper – samtidigt som ni bidrar till ett friskare samhälle!

Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för nybörjare eller träningsovana, en startpunkt för att komma i gång med ett mer aktivt liv. I katalogen finns därför främst aktiviteter där fokus ligger på rörelse och glädje, snarare än prestation och tävling.

För att vara med i aktivitetskatalogen ska verksamheten:

 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
 • ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt tillåta dem att dela på inflytande och ansvar.
 • arbeta för att motverka missbruk.
 • inte diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • bedriva sina aktiviteter i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.

Vi på Friskvårdslotsen använder aktivitetskatalogen när vi lotsar patienter som har fått Fysisk aktivitet på recept från hälso- och sjukvården. Aktivitetskatalogen marknadsförs till vårdpersonal som använder den när de ordinerar fysisk aktivitet.